Obsah,Co je ready made společnost?

 • Vznikly výhradně za účelem prodeje zákazníkovi tzn., že nikdy nevyvíjely žádnou obchodní činnost, mimo registrace k dani z příjmu právnických osob na finančním úřadě
 • Mají plně splacený základní kapitál ve výši 200.000,- Kč (pokud není uvedeno jinak)

Proces prodeje společnosti

 • příprava nezbytných dokumentů
 • uspořádání valné hromady u notáře, zde možno bezplatně provést změny
  • změna obchodní firmy (tj. název společnosti)
  • rozšíření předmětu podnikání
  • změna sídla
 • schválení prodeje obchodního podílu valnou hromadou
 • jmenování nového jednatele společnosti
 • podání návrhu na změnu zápisu do obchodního rejstříku

Výhody ready-made

 • Největší výhodou odkoupení ready-made společnosti je bezesporu rychlost, během které může nový majitel za společnost jednat.
 • Po podpisu nezbytných smluv u notáře může nový jednatel za ready-made společnost jednat, aniž by tyto změny byly již zapsány v obchodním rejstříku.
 • Tento zápis se provádí až následně (zhruba do 5ti pracovních dnů) a má pouze potvrzující účinek.

Speciální služba

V případě požadavku klienta jsme připraveni prostřednictvím rozhodnutí valné hromady jmenovat nového jednatele a převést obchodní podíl ready-made společnosti do 2 hodin od okamžiku, kdy nás klient osloví.
Obsah,