Obsah,Podřízení se ZOK

Zajištění notářského zápisu + zápis do OR podřízení se zákonu číslo 90/2012 Sb., ZOK – Jedná se o novou povinnost zavedenou tímto zákonem pro všechny s.r.o.
Obsah,